O mnie


Pochodzę z Nowego Sącza. Dyplom magistra prawa uzyskałem na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Z notariatem jestem związany od lutego 2006 roku, kiedy – po egzaminie wstępnym na aplikację notarialną – rozpocząłem pracę jako aplikant notarialny w jednej z krakowskich kancelarii. W grudniu 2011 roku upłynął wymagany przepisami dwuletni okres asesury notarialnej. Decyzją z dnia 29 lutego 2012 roku Minister Sprawiedliwości powołał mnie na stanowisko notariusza, wyznaczając jednocześnie siedzibę Kancelarii Notarialnej w Krakowie.

Od 2004 roku jestem licencjonowanym przewodnikiem beskidzkim.