Witam uprzejmie!

Zapraszam do skorzystania z usług mojej Kancelarii, mieszczącej się w narożnej kamienicy nr 10 przy ul. Pomorskiej (dawniej Wybickiego 10) w Krakowie.

Siedziba Kancelarii znajduje się kilkaset metrów od Placu Inwalidów w kierunku ul. Kazimierza Wielkiego. Ta część Krakowa znajduje się obecnie w strefie płatnego parkowania, a parkomat znajduje się kilkadziesiąt metrów od wejścia do budynku.

Kancelaria jest czynna w dni robocze, od godz. 9.00 do 16.00. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe są inne godziny i dni załatwienia spraw. Czynności notarialne mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Wszelkie porady udzielane w związku z czynnościami notarialnymi które mają zostać dokonane, są bezpłatne.

Z poważaniem,